Zde si přečtete aktuální inzeráty

Všeobecné informace

Policejní zprávy

Kultura

Cestování

Sport

Vaše názory
Kopírování, tisk, reklama Cheb

Čtvrtstoletí

Chebáček: Obrázek k článku "Čtvrtstoletí "

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015


Rozsáhlá výstava Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě je retrospektivou toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské a diplomové práce v prvních pětadvaceti letech jeho působení. Zahrnuje také makety relojes replica studentských fotografických knih, bakalářské, diplomové a disertační práce a ozvučené projekce. Je doprovázena obsáhlým česko-anglickým katalogem. Instalace v dvou podlažích Art Centra Galerie 4 v Chebu přesahuje školní rámec a vyznívá spíše jako přehlídka mladé české, slovenské a polské fotografie a jejích současných trendů. Vedle fotografií a fotografických publikací současných studentů a nedávných absolventů zahrnuje i práce známých tvůrcú, kteří školu absolvovali dříve a už se prosadili i v mezinárodním kontextu, jako je Dita Pepe, Rafał Milach, Lucia Nimcová, Andrej Balco, Tereza Vlčková, manželé Žůrkovi, Andrzej Kramarz, Libor Fojtík, Tomáš Pospěch či Bára Prášilová.

Institut tvůrčí fotografie vznikl na podzim 1990 nejprve v rámci opavské Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v následujícím roce už jako součást nově zřízené Slezské univerzity v Opavě. Postupně získal akreditace na magisterské studium a na studium doktorské. Vybudoval profesionální ateliér, temné komory a počítačové učebny, odbornou knihovnu a rozsáhlý archiv. Zájem o studium neustále rostl a do školy se hlásili nejenom čeští a slovenští zájemci, ale také uchazeči z Polska a jednotlivě rovněž z Německa, Itálie, USA, Japonska, Ruska, Chorvatska a z dalších zemí. Dnes je ITF mezinárodní školou, kde více než třetina studentů pochází ze zahraničí. Ačkoliv je v České republice možno fotografii studovat na řadě dalších vysokých škol, počet uchazečů o studium na ITF stále mnohonásobně převyšuje počet přijatých studentů.
ITF nemá ateliérový systém studia, kde jsou posluchači po celou dobu studia vedeni jediným pedagogem. Každý student Institutu přichází do styku s mnoha tvůrčími názory, jaké představuje devět kmenových a osm externích pedagogů, ale také řada dalších vedoucích tvůrčích dílen a hostů na přednáškách a v seminářích.
Pravidelné bilanční výstavy ITF ukazují, jak se v návaznosti na aktuální trendy umělecké tvorby mění dominantní styly, témata, motivy, velikosti a způsoby adjustací fotografických cyklů, jak se fotografická tvorba stále více diverzifikuje, jak hraje důležitější roli v umělecké sféře než kdykoliv dříve, jaké zásadní změny přinesl prudký rozvoj digitálních technologií a internetu, jak se zpochybňují dříve nepřekonatelné hranice mezi „vysokým“ a „nízkým“ uměním nebo třeba mezi aranžovanou a dokumentární fotografií, jak důležité místo v současnosti získala replicas omega autoreflexivně pojatá díla, ukazující intimitu, vlastní pocity, lidi z nejbližšího okolí či subjektivní vztah autora ke skutečnosti. Žádný typ volných fotografií není na ITF apriorně preferován, rozhoduje kvalita a originalita.
Institut tvůrčí fotografie vychoval během čtvrtstoletí své existence řadu absolventů, kteří se výborně uplatňují ve volné i zakázkově tvorbě stejně jako pedagogové uměleckých škol, kurátoři, pracovníci muzeí a galerií, publicisté. Někteří ze studentů získali významná mezinárodní ocenění, k jakým patří Leica Oskar Barnack Award, Central European Bank Photography Award, Grand Prix New York Photography Festival, Grand Prix BMW Lyon Septembre de la photographie, Grand Prix Photo Festival Lodž nebo ceny v soutěži World Press Photu. Sedm studentů ITF bylo vybráno Elysejským muzeem v Lausanne do předchozích ročníků putovní přehlídky mladých fotografů z celého světa reGeneration – Tomorrow’s Photographers Today.
To vše jsou úspěchy v profesní oblasti. Institutu tvůrčí fotografie se však podařilo ještě něco dalšího. Vznikla tam unikátní přátelská atmosféra, v níž není prostor pro zbytečnou distanci mezi pedagogy a studenty, ale je tam mnoho místa pro přátelství, respekt, toleranci, vzájemnou pomoc a inspiraci. A to je asi nejdůležitější, čeho zatím dosáhnul.
Institut tvůrčí fotografie je v celé postkomunistické Evropě třetím nejstarším vysokoškolským ústavem specializovaným na fotografii. Se svými více než dvěma sty studentů je dnes největší z osmi tuzemských vysokoškolských pracovišť s fotografickým programem. Výstava je příspěvkem k oslavám 25. výročí vzniku Slezské univerzity v Opavě.

Vladimír Birgus
Publikováno: 9. března 2016


Více z kategorie Kultura

Copycentrum ve Valdštejnce

Kopírování, tisk, vazby, laminace. Výroba razítek Cheb

Cheb a Chebsko

Portál pro Cheb a okolí - katalog firem, kultura, reklama Cheb

Reklama Cheb

Studio Black Queen - reklamní agentura a vydavatelství Cheb

Magnetky se samolepkou

Vyzdobte si lednici suvenýrem z cest! Hrady, zámky, rozhledny...

Tiskárna Cheb

Digitální tisk v centru Chebu - vizitky, letáky, kalendáře...